Goście z Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej we Lwowie

Ostatnio odwiedzili nas goście.. Polacy🇵🇱 mieszkający we Lwowie’ którzy należą do Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej we Lwowie Pozdrawiamy, dziękujemy.