English English Polski Polski Українська Українська

Radomsko dla Ukrainy – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Radomsko dla Ukrainy

Radomsko, dn. 25.02.2022 r.

DYREKTORZY
SZKÓŁ I PLACÓWEK
POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

przerażająca w swym zasięgu i brutalności agresja Rosji na Ukrainę spotyka się z oburzeniem całego cywilizowanego świata. 

Na nas jako bezpośredniego sąsiada w tak bestialski sposób zaatakowanego państwa, spoczywa  naturalny obowiązek niesienia pomocy ludności cywilnej, szczególnie dzieciom i grupom najbardziej potrzebującym.

Apeluję do Państwa, by szkoły „od zaraz” w sposób jak najszerszy i zorganizowany włączyły się w akcję zbiórki najpotrzebniejszych produktów żywnościowych (tych o przedłużonym terminie ważności) oraz środków opatrunkowych i higienicznych. 

Bardzo wydatne efekty przyniosła zbiórka na cele charytatywne, do której tak ochoczo przystąpiły pod koniec ubiegłego roku nasze szkoły i placówki pod auspicjami Stowarzyszenia „KRESY”.  Jestem już po wstępnych uzgodnieniach z prezesem tego Stowarzyszenia ks. Ryszardem Umańskim, ażeby szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański, na wzór poprzednio przeprowadzonej akcji, włączyły się do niej na zasadach i w sposób analogiczny. 

Będę wdzięczny za kreatywność i zaangażowanie szkół i placówek w niesienie pomocy obywatelom państwa, któremu w tak bezprzykładnie barbarzyński sposób chce się wydrzeć niepodległość i wolność.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego wystąpił z propozycją, żeby dedykowana ona była przede wszystkim do miasta partnerskiego Równe (które w trakcie opracowania niniejszej informacji jest bombardowane przez wrogie wojska rosyjskie). Pamiętajmy, że niosąc pomoc Ukrainie, niesiemy ją także zamieszkującym tam Polakom.

Raz jeszcze proszę w imię wartości humanitarnych o zaangażowanie się w akcję pomocową na miarę swojej wrażliwości i własnych możliwości.

Będę wdzięczny za przesłanie informacji zwrotnej dotyczącej zasięgu i form włączenia się szkół w zbiórkę na rzecz naszego przeżywającego tragedię wschodniego sąsiada.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Kucharski