English English Polski Polski Українська Українська

TV Orion: Towarzystwo Patriotyczne Kresy podziękowało za wsparcie – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

TV Orion: Towarzystwo Patriotyczne Kresy podziękowało za wsparcie

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podziękowało za wsparcie prowadzonych akcji humanitarnych na rzecz Ukrainy, samorządom, firmom i placówką oświatowym.

źródło: http://www.tvorion.pl/towarzystwo-patriotyczne-kresy-podziekowalo-za-wsparcie/