English English Polski Polski Українська Українська

Wyjazd 300 dzieci 6 autokarami z Częstochowy – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Wyjazd 300 dzieci 6 autokarami z Częstochowy

Wyjazd 300 dzieci 6 autokarami z Częstochowy i Bielska Białej na Wileńszczyźnie Integracja Polskiej młodzieży z Wilna. Organizatorem Towarzystwo Patriotyczne Kresy dzięki Fundacja Orlen.