English English Polski Polski Українська Українська

Wpłaty bezpośrednie – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Wpłaty bezpośrednie

1. p. Urszula 300 zł
2. Parafia Św. Kazimierza 500 zł