English English Polski Polski Українська Українська

3000 paczek jedzie do Lwowa. – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

3000 paczek jedzie do Lwowa.

Kolejne 3000 paczek pojechało do Lwowa. Dziękujemy braciom Rycerzy Kolumba, Kadetom Wyższej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie, Klubowi Młody Raków, Uchodźcom z Ukrainy młodzieży i dorosłym, Młodzieży ze Szkoły Jana Kochanowskiego w Częstochowie I Zespołowi Szkół W.S Reymonta. Naszej wiernej Omega.