English English Polski Polski Українська Українська

CZESTOCHOWSKIE24: Pomoc dla Kresowian rozpoczęta – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

CZESTOCHOWSKIE24: Pomoc dla Kresowian rozpoczęta

Paczki z żywnością, artykuły szkolne, maskotki oraz środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek i płynów do dezynfekcji – już niedługo wszystkie te produkty trafią do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, Białorusi i w rejonie Lwowa. W ramach akcji KRESY na terenie Częstochowy i powiatu przeprowadzone zostaną zbiórki różnorodnych artykułów, które następnie rozda Kresowianom prawdziwy Święty Mikołaj.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. Jak tłumaczy prezes ks. Ryszard Umański, pomoc kierowana jest do Kresowian już od 10 lat:

– Cieszymy się, że w akcję angażuje się wiele szkół oraz gmin. W zeszłym roku udało się rozdać ponad trzy tysiące paczek. Zawieźliśmy cztery tiry żywności i artykułów szkolnych. W tym roku zastanawiamy się nad Białorusią. Nie wykluczamy pomocy, ale zobaczymy, jak przebiegać będzie sytuacja na granicy. Akcję KRESY kierujemy przede wszystkim do dzieci.

O tym, w jaki sposób przeprowadzona zostanie tegoroczna zbiórka rozmawiano 17 września, podczas spotkania w parafii Świętego Wojciecha. W Częstochowie do pomocy charytatywnej zgłosili się uczniowie z prawie wszystkich placówek edukacyjnych. – To wspaniała inicjatywa, którą warto wspierać – mówi Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta:

– 17 września to dobra data na takie spotkanie. Jest to rocznica agresji sowieckiej, więc zmiany granic. Akcja KRESY przypomina nam, że pomimo zmiany tych granic, cały czas na Wschodzie zamieszkują Polacy. Powinniśmy o nich pamiętać.

Do udziału w akcji KRESY włącza się m.in. gmina Kruszyna, o czym mówi sekretarz Małgorzata Wierzbicka:

– Uważam, że jest to wspaniała inicjatywa, którą należy kontynuować. Nasza szkolna młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zbiórkach. Nie trzeba nikogo namawiać.

Od 2015 roku w akcję pomocy charytatywnej Polakom zamieszkującym Kresy Wschodnie włącza się również gmina Mstów. Szczegóły przybliża wójt Tomasz Gęsiarz:

– Za każdym razem chętnie włączamy się tę akcję. Jest to fantastyczna lekcja patriotyzmu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” działa na rzecz Kresowian już od kilkunastu lat. Podtrzymuje tradycje narodowe, promując działalność charytatywną. Organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla ofiar katastrof lub klęsk żywiołowych, a także pomoc społeczną dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

ABK

źródło: czestochowskie24.pl