English English Polski Polski Українська Українська

Mikołaj z Polakami na Kresach jeszcze trwa – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Mikołaj z Polakami na Kresach jeszcze trwa

Na Ukrainie cały czas trwa brutalny konflikt wywołany przez Rosję, dlatego Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” cały czas prowadzi akcję wsparcia Polaków mieszkających we Lwowie.