English English Polski Polski Українська Українська

Podsumowanie akcji „Święty Mikołaj na Kresach” – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Podsumowanie akcji „Święty Mikołaj na Kresach”

Od wielu lat Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” organizuje zbiórkę dla Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie, udział w niej wzięły placówki oświatowe z Częstochowy i Bielska-Białej oraz gminy powiatu częstochowskiego. W piątek 10 grudnia w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyło się podsumowanie.  Akcję „Święty Mikołaj na Kresach” wsparła: FUNDACJA ORLEN.