English English Polski Polski Українська Українська

Podziękowania – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Podziękowania

Tłumaczenie:
Oddział prewencji kryzysowej rejonu kijowskiego charkowskiej społeczności terytorialnej administracji rejonowej
Głównego wydziału Państwowej Służby Ukrainy
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie charkowskim

Podziękowania
W tym trudnym dla Ukrainy okresie wsparcie społeczności światowej
jest niezwykle ważne i skuteczne.

W imieniu personelu oddziału prewencji kryzysowej kijowskiego rejonu charkowskiej społeczności terytorialnej administracji rejonowej Głównego wydziału Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie charkowskim pragniemy wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność Księdzu Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Częstochowie Ryszardowi Umańskiemu za Twój bezinteresowny wkład, wszelkiego rodzaju pomoc i pomoc humanitarną.
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które czyni nas silniejszymi i przybliża Ukrainę do Zwycięstwa.
Zastępca Kierownika Wydziału – Kierownik Oddziału prewencji kryzysowej rejonu kijowskiego charkowskiej społeczności terytorialnej administracji rejonowej Głównego wydziału Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie charkowskim