English English Polski Polski Українська Українська

Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności

Projekt Towarzystwa Patriotycznego Kresy pn. „Jesteśmy razem – akcja pomocy charytatywnej dla Ukrainy” ze wsparciem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Projekt to pilna odpowiedź na ogromną skalę potrzeb na ogarniętej wojną Ukrainie oraz niezbędne wsparcie kosztów transportu zebranych artykułów na Ukrainę. W ramach pozyskanej dotacji w wysokości 9996 zł zaplanowaliśmy organizację 5 transportów samochodem ciężarowym zebranych artykułów dla mieszkańców Ukrainy.