English English Polski Polski Українська Українська

MIEJSCE ZBIÓRKI DARÓW – HARMONOGRAM – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

MIEJSCE ZBIÓRKI DARÓW – HARMONOGRAM

Zmiana siedziby Towarzystwa Patriotycznego KRESY ul. Brzeźnicka 59 Częstochowa (kościół św. Wojciecha)

Szkoły dostarczają dary 19 października (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00 ( rzeczowe i finansowe) do Parafii św. Wojciecha, wjazd od ul. Inwalidów Wojennych.

W sytuacji dużej ilości zebranych darów. Jest możliwość odbioru z miejsca zbiórki. Zgłoszenia pod numerem 604 905 800 ks. Ryszard Umański.

Gminy dostarczają dary ( rzeczowe i finansowe).
19 X ( poniedziałek), 20 X ( wtorek) i 22 X( czwartek) od godz. 9.00 do 17.00 do Parafii św. Wojciecha, wjazd od  ul. Inwalidów Wojennych.