English English Polski Polski Українська Українська

„Święty Mikołaj na Kresach” 2020 – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

„Święty Mikołaj na Kresach” 2020

Każdego roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, Towarzystwo Patriotyczne Kresy może realizować misję wsparcia naszych rodaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich. Postanowiliśmy, że również i w tym, jakże niełatwym czasie okażemy solidarność z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj na Kresach”.

Warunki w jakich przyszło nam działać wymusiły jednak konieczność zmiany dotychczasowej formy organizowania pomocy. W poprzednich latach główny nacisk kładliśmy bowiem na organizowaną w szkołach i punktach handlowych zbiórkę darów rzeczowych, stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym ograniczenia i restrykcje nie pozwalają na przeprowadzenie jej w dotychczasowym kształcie.

Dlatego też zmuszeni jesteśmy odstąpić od indywidualnego przekazywania darów rzeczowych i zastąpienia go zbiórką środków pieniężnych, za które zakupione zostaną dary.
Zwracamy się jednocześnie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przyłączenia się do akcji podległych urzędach publicznych, sklepach, punktach usługowych, miejscach użyteczności publicznej oraz w zainteresowanych współpracą instytucjach.

Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez zbieranie słodyczy  przede wszystkim w szkołach, przedszkolach. i przedsiębiorstwach. Prosimy także o zachęcenie do wsparcia akcji działających na Państwa terenie przedsiębiorców przekazaniu darów żywnościowych.

Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie zbiórki publicznej podlegającej zgłoszeniu i rozliczeniu ujawnionym na ogólnodostępnym portalu zbiorki.gov.pl.

Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Wileńszczyzna, Lwów i Białoruś. W tym roku jednak obok paczek ze słodyczami dla Polskich dzieci i darów żywnościowych dla gmin na Wileńszczyznie chcemy przekazać naszym rodakom niezbędne w dobie pandemii środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji.